Програма розвитку

prst

Програма розвитку

ПТУ №30 с. Торговиця на 2015 -2021р.р.

У зв’язку з необхідністю удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої стратегії з урахуванням якісних змін у державі і керуючись Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про захист персональних даних», «Про Національну програму інформатизації», Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», Державним стандартом  професійно-технічної освіти пропоную певні етапи розвитку навчального закладу:

 

Назва

Зміст Програми

Нормативно-правова база

 

Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти»

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Мета програми

Створення умов для забезпечення в училищі сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком професійно-технічного навчального закладу.

Завдання програми

Створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб сучасного ринку праці.

Поступово модернізувати матеріально-технічну базу навчального закладу, з впровадженням інноваційних технологій.

Привести матеріально-технічну базу училища у відповідність із потребами сучасної освіти: придбання комп′ютерного класу, оновлення с/г техніки, поступове оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази всіх професій, забезпечення якісною мережею Інтернет в гуртожитку та бібліотеці, ремонт гуртожитка, заміна вікон у навчальному корпусі, модернізація їдальні.

Модернізувати та переоснастити матеріально-технічну базу навчального господарства, впроваджувати новітні технології вирощування с/г культур, що забезпечить додаткові надходження від реалізації с/г продукції та з метою забезпечення необхідних умов для проведення виробничого навчання та проходження виробничої практики учнів.

Запроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології, різні форми, методи і засоби навчання.

Впроваджувати здоров’язберігаючі технології в навчально-виховний процес.

Створити толерантне середовище у навчальному закладі.

Створити сприятливі умови для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

Підтримка молоді з особливими потребами.

Забезпечити творчий підхід до позаурочної діяльності учнів з метою формування гармонійно розвиненої особистості з високим почуттям патріотизму.

Налагодити тісний зв’язок з органами місцевого самоврядування, базовими підприємствами з метою профорієнтаційної роботи, регіонального замовлення кадрів, удосконалення професійної майстерності учнів в умовах виробництва та подальшого працевлаштування.

Активно співпрацювати з Новоархангельським районним центром зайнятості з метою вивчення потреб ринку праці в регіоні та вчасного реагування на його зміни.

Термін реалізації програми

2016-2021 рр.

Етапи реалізації програми

Концептуально-організаційний(2016-2017 н.р.)

Реалізація проблеми (2017-2021 н.р.)

Ресурсне забезпечення програми

Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів та майстрів виробничого навчання училища відповідно до «типового положення про атестацію пед. працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010р. №930)»

Залучення фахівців профтехучилищ області, державних та громадських організацій у якості консультантів.

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної професійної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом впровадження педагогічних та виробничих інновацій.

Створення позитивного іміджу училища.

Показники ефективності програми

Поліпшення якісних показників ДКА, ДПА,результатів предметних олімпіад.

Розширення ділових партнерських зв’язків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.