Наша історія

Історія

Професійно-технічне училище № 30 с.Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області є державним професійним навчально-виховним закладом, який входить до системи освіти та забезпечує реалізацію потреб людини в здобутті професійної освіти, оволодінні робітничою професією, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Училище, як філія Гайворонського ПТУ № 35, створене за рішенням виконавчого комітету районної Ради народних депутатів від 9 серпня 1984 року № 274 реорганізовано наказом Міністерства освіти України № 58 від 8 червня 1988 року в професійно-технічне училище № 30.

У своїй діяльності дотримується законності, державної дисципліни і керується Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими актами. Управління училищем здійснюється Міністерством освіти і науки України та Управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Вищим органом громадського самоврядування в училищі є загальні збори, вищим органом самоврядування є Рада училища, яка уповноважена:

  • представляти спільно з директором (заступниками директора) інтереси училища, державних та громадських організацій;
  • брати участь у формуванні розвитку училища;
  • удосконалювати його навчально-матеріальну базу;
  • контролювати прийом учнів з урахуванням державного замовлення та замовлення підприємств, установ, організацій, громадян;
  • домагатись спільно з адміністрацією, громадськими організаціями створення необхідних умов для навчання, праці та побуту, відпочинку та дозвілля учнів і працівників училища.

Діяльністю училища керує директор, призначений на контрактній основі Міністерства освіти і науки України.

Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Адміністрація на чолі з директором училища організовує навчально-виховний процес. Забезпечує створення необхідних умов підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів.

В успішне вирішення великих і важливих завдань держави – одна з головних ролей належить спеціалістам сільськогосподарського виробництва.

Формування чисельності механізаторів як і інших кваліфікованих працівників в сільському господарстві є однією з основних проблем відтворення і раціонального використання робочої сили, яка стає лімітуючим фактором виробництва.

Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, бо за масштабністю вона державна, за змістом – соціальна, за формами і методами – педагогічна, за результативністю – економічна.

Важливим етапом відтворення і формування механізаторських та інших сільських професій виступають сільські професійно-технічні училища.

Професійно-технічне училище № 30 с.Торговиця здійснює підготовку кваліфікованих робітників і спеціалістів, підвищення кваліфікації для колективних сільськогосподарських підприємств Новоархангельського району за професіями: 8331 – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А, В; 7233 – слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 8322 – водій автотранспортних засобів категорій В, С; 7122 – муляр; 7133 – штукатур, 7112 – електрозварник ручного зварювання, 4121 – конторський службовець (бухгалтерія); 5122 – кухар; 7412 – кондитер, 4112 – оператор комп’ютерного набору, 4115 – секретар керівника (підприємства, організації, установи), які визначає училище спільно з підприємствами та замовниками на основі переліку професій для підготовки кваліфікованих робітників у професійних навчально-виховних закладах, затверджених Міністерством України.

Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в училищі визначається навчальними планами та програмами, які розробило училище спільно з підприємствами замовниками робітничих кадрів на основі типових стандартів професійної освіти. Навчальні плани затверджуються управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Учні забезпечуються стипендією, а ті, які потребують підвищеного соціального захисту і безкоштовним харчуванням, норми забезпечення одягом визначаються в установленому чинним законодавством порядку. Училище може, виходячи з конкретних умов, визначити норми матеріального забезпечення учнів в межах своїх матеріально-технічних можливостей.

Учням можуть надаватися додаткові види соціального та матеріального забезпечення в межах наявних коштів та інших надходжень не заборонених чинним законодавством. Медичне обслуговування учнів здійснюють державні профілактичні заклади – Новоархангельська ЦРЛ.

Для розвитку індивідуальних здібностей учнів в училищі працюють гуртки технічної творчості та художньої самодіяльності.

Для якісної підготовки кваліфікованих робітників, підвищення їх загальноосвітнього, професійного та культурного рівня училище укомплектоване відповідно інженерно-педагогічними працівниками. Для здійснення навчально-виховного процесу відповідно з штатним розписом необхідно 20 викладачів і 17 майстрів виробничого навчання. Мають вищу освіту 92 % викладачів, майстри виробничого навчання мають відповідну базову освіту. Викладачів І категорії – 5 чоловік, викладачів ІІ категорії – 3 чоловіки, спеціалісти – 3 чоловіки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу училищем за трудовими договорами і контрактами. Розірвання контракту з ініціативи директора училища у зв’язку з зниженням робіт може здійснюватися лише після закінчення навчального року.

На посаду педагогічних працівників призначаються особи, які мають відповідну освіту та професійно-педагогічну кваліфікацію або спеціалісти виробництва.

Педагогічні працівники атестуються. За результатами атестації визначається відповідність педагогічних працівників займаним посадам, рівень їх кваліфікації.

Училище фінансується на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України «Про освіту» та інших законодавчих нормативних актів.

Первинна професійна освіта в училищі здійснюється для громадян безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету. Курсова професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, також матеріальне забезпечення в період навчання здійснюється за рахунок коштів заінтересованих підприємств і громадян, або за рахунок державного фонду зайнятості для безробітних і вільних громадян.

Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів училище має 8 навчальних кабінетів, 7 лабораторій, навчально-виробничі майстерні загальною площею 270 кв. м., навчальне господарство – 1,8 га., полігон, споруди, інвентар, та інше обладнання, необхідне для фізичного виховання, гурткової, секційної позаурочної роботи з учнями. Бібліотека і читальний зал загальною площею 125 кв. м, побутово-господарський корпус – 2424 кв. м. обладнанні у відповідності з діючими нормами та санітарними нормами інженерно-технічні споруди та мережі. Для забезпечення навчально-виховного процесу використовується спортивний майданчик площею 8000 кв. м. та спортивний зал площею 260 кв. м.

Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житлові комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби, та інше майно училища є загальнодержавною власністю і перебуває у використанні навчально-виховного закладу.

Фінансування училища проходить за рахунок державного бюджету і за рахунок власних коштів. Джерелом власних коштів є виробнича діяльність. Училище мас 479 га. орної землі.

Фінансування з бюджету задовольняє потреби закладу лише на 40%. Решта коштів надходить від виробничої діяльності та реалізації сільськогосподарської продукції, що дає змогу забезпечити їдальню училища дешевими і якісними продуктами харчування.