ВИСТУП ВО ДИРЕКТОРА ПТУ №30 С. ТОРГОВИЦЯ

Романій Олена Миколаївна

Романій Олена Миколаївна

Беручи до уваги результати моніторингу навчально-виховної, навчально-виробничої та господарської діяльності ПТУ №30 с. Торговиця та усвідомлюючи необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, прагнучи до чіткості та послідовності в досягненні поставлених завдань, керуючись Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про захист персональних даних», «Про Національну програму інформатизації».

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», Державним стандартом  професійно-технічної освіти пропоную дев’ять кроків розвитку навчального закладу, пропоную по кроковий перспективний план. Сформувати педагогічний колектив із висококваліфікованих професіоналів-однодумців, фахівців з творчим потенціалом.

Створити такі умови для навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності педагогічного та учнівського колективів, які б забезпечили високий рівень самореалізації особистості: поступова модернізація матеріально-технічної бази у відповідності з потребами сучасної профтехосвіти та вимогами Держстандартів ПТО.
Забезпечити якісну мережу Інтернет в корпусі, бібліотеці та гуртожитку училища.
Вибудувати ефективну систему підготовки робітничих кадрів шляхом впровадження педагогічних та виробничих інновацій.
Забезпечити творчий підхід до позаурочної діяльності учнів з метою формування гармонійно розвиненої особистості з високим почуттям патріотизму.
Модернізувати та переоснастити матеріально-технічну базу навчального господарства впроваджувати новітні технології вирощування с/г культур, що забезпечить додаткові надходження від реалізації с/г продукції та з метою забезпечення необхідних умов для проведення виробничого навчання та проходження виробничої практики учнів.
Налагодити тісний зв’язок з органами місцевого самоврядування, базовими підприємствами з метою профорієнтаційної роботи, удосконалення професійної майстерності учнів в умовах виробництва та подальшого працевлаштування.
Активно співпрацювати з Новоархангельським районним центром зайнятості з метою вивчення потреб ринку праці в регіоні та вчасного реагування на його зміни.
Спрямувати додаткові джерела фінансування на оновлення матеріально-технічної бази закладу, що забезпечить якісну освіту учнів.
Якісне виконання поставлених першочергових завдань створить умови на перспективу – створення на базі училища центру ПТО в регіоні.

За період моєї роботи (всього 3 місяці):

– поновлено роботу учбового господарства, що дасть змогу отримувати надходження грошових коштів до спецфонду та дасть можливість покращити виробниче навчання водіїв та трактористів та поновити матеріально-технічну базу
– відремонтована сільськогосподарська техніка та автомобілі
– придбаний холодильник у гуртожиток
– проведений поточний ремонт навчальних корпусів, гуртожитку
– училище на 100% готове до нового 2014-2015 навчального року, що посвідчується актом прийому готовності навчального закладу;
– проведена 100 відсоткова підготовка до осінньо-зимового періоду 2014-2015 рік, про що підписаний відповідний акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період;
Державне замовлення: план 125, фактичний набір – 121.
Виконано на 97%

Заклад готує кваліфікованих робітників за такими професіями
1.Тракторист–машиніст с/г виробництва (категорії а,в);
слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії в, с).
2. Муляр; штукатур; електрозварник ручного зварювання
3. Кухар; кондитер
4. Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору.
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальністю:
кухар; кондитер.